Chính sách bảo mật

Các chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin sau đây giúp đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi truy cập, đăng nhập và sử dụng dịch vụ trên trang web hanalab.vn.

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

1. Mục đích áp dụng

Website www.hanalab.vn thuộc quyền sở hữu Trung tâm xét nghiệm y khoa chất lượng cao Hanalab trực thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Y Tế HANAMI (sau đây gọi chung là “Hanalab”) xin gửi đến quý khách hàng Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin (sau đây gọi chung là "Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên trang web hanalab.vn. 

Chính Sách này mô tả cách Hanalab tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Hanalab (sau đây gọi chung là "Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Hanalab được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này.

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

- Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Hanalab, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“sau đây gọi chung là "Thông Tin Khách Hàng”).

- Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Hanalab không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo. 

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

- Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Hanalab, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Hanalab, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng (nếu có) sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của Hanalab bảo mật theo tiêu chuẩn quy định.

- Khi thu thập dữ liệu, Hanalab thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

- Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Hanalab, cũng như có các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Hanalab phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Hanalab có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

- Hanalab có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm:

+ Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Hanalab;

+ Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Hanalab, các website khác của Công ty TNHH Dịch vụ Y tế HANAMI, hoặc ngược lại;

+ Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Hanalab;

- Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 2.4. Về việc liên kết với các website khác

- Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Hanalab trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Hanalab tại www.hanalab.vn.

- Khách Hàng chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Hanalab từ các website khác không phải là website chính thức của Hanalab.

 2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

- Hanalab không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Hanalab cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

- Ngoài các trường hợp nêu trên, Hanalab sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Hanalab cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

- Hanalab có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Hanalab có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Hanalab tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Hanalab sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Hanalab: Hanalab có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Hanalab. Việc chia sẻ này giúp Hanalab có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Bạn có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty liên kết của Hanalab được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Hanalab: Hanalab có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Hanalab cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Hanalab sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Hanalab có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Hanalab sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

 

 2.6. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Hanalab: 0963004899 hoặc gửi email đến địa chỉ: info@hanalab.com.

                                                                                     Trân trọng cám ơn,