Giang Mai ( Syphilis )

Là xét nghiệm dùng để phát hiện xoắn khuẩn giang mai ( Treponema pallidum ) trong cơ thể người
150.000 ₫

Tên xét nghiệm:

Giang Mai ( Syphilis )

Ý nghĩa:

Là xét nghiệm dùng để phát hiện xoắn khuẩn giang mai ( Treponema pallidum ) trong cơ thể người.

Diễn giải:

Giang mai (syphilis) là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn Treponema pallidum (xoắn khuẩn giang mai) gây ra. Đường lây truyền của bệnh giang mai hầu như luôn luôn là qua đường tình dục, mặc dù có những ca thí dụ về bệnh giang mai bẩm sinh do truyền từ mẹ sang con trong tử cung hoặc khi sinh.

Chỉ định:

Xét nghiệm Giang mai ( Syphilis) máu thường được sử dụng chẩn đoán và theo dõi:

+  Tầm soát trước sinh cho bà mẹ mang thai

+ Khám sức khỏe định kỳ

+ Chuẩn đoán khẳng định tình trạng nhiễm giang mai của một người

Xét nghiệm liên quan

-  VDRL (Venereal Disease (Venereal Disease Research Laboratory).

-  RPR (Rapid Plasma (Rapid Plasma Reagin)Reagin).

-  ELISA SyphilisELISA


Hướng dẫn trước khi  lấy mẫu:

Bạn nên thực hiện xét nghiệm này vào buổi sáng sớm