CHỨC NĂNG GAN

Fibrotes - Đánh giá mức độ xơ gan

FibroTest gồm có 5 chỉ số sinh hóa: Alpha2-macroglobulin (g/l), Haptoglobin (g/l), Apolipoprotein A1 (g/l), GGT (gamma glutamyl transpeptidase) (IU/l),...
0 ₫ 1.535.000 ₫

Điện di Protein

Là xét nghiệm được sử dụng để xác định sự hiện diện của các protein bât thường,hay sự vắng mặt...
0 ₫ 265.000 ₫

LDH

Là xét nghiệm được sử dụng để đánh giá chung sự tổn thương của mô tế bào.
0 ₫ 70.000 ₫

ALP

Là xét nghiệm giúp theo dõi, chẩn đoán các bệnh lí về gan- mật, xương.
0 ₫ 70.000 ₫

Albumin

Là xét nghiệm được sử dụng để đánh giá khả năng tổng hợp của gan, dùng trong theo dõi một...
0 ₫ 40.000 ₫

Total Protein

Là xét nghiệm giúp chẩn đoán theo dõi trong các bệnh lý về gan, thận. Ở người bình thường thì...
0 ₫ 40.000 ₫

Bilirunbin Gián tiếp

Là xét nghiệm được sử dụng để chẩn đoán các bệnh lý về gan, vàng da do tan máu( hủy...
0 ₫ 50.000 ₫

Bilirubin Trực tiếp

Bilirubin trực tiếp có ý nghĩa trong việc chẩn đoán phân biệt một số bệnh vàng da. Chỉ số bilirubin...
0 ₫ 40.000 ₫

Bilirubin Toàn phần

Là xét nghiệm được sử dụng để chẩn đoán các bệnh lý gan mật. Bilirubin toàn phần + Trẻ sơ...
0 ₫ 40.000 ₫

GGT

Là xét nghiệm được sử dụng để đo đánh giá mức độ tổn thương tế bào nhu mô gan,phát hiện...
0 ₫ 35.000 ₫

SGPT/ALT

Là xét nghiệm được sử dụng để đo đánh giá mức độ tổn thương (hủy hoại) tế bào nhu mô...
0 ₫ 35.000 ₫

SGOT/AST

Là xét nghiệm được sử dụng để đo đánh giá mức độ tổn thương (hủy hoại) tế bào nhu mô...
0 ₫ 35.000 ₫