CHỨC NĂNG THẬN

Ion đồ ( Na, K, Ca, Cl )

Là xét nghiệm được dùng để đo nồng độ các chất điện giải trong cơ thể. Trị số bình thường:...
0 ₫ 160.000 ₫

Creatinine

Là xét nghiệm được sử dụng để đánh giá chức năng cũng như theo dõi những tổn thương ở thận.
0 ₫ 35.000 ₫

Urea

Là xét nghiệm để đánh giá khả năng chuyển hóa của gan từ NH3 thành Ure và độ lọc của...
0 ₫ 35.000 ₫