Danh mục xét nghiệm

-9%

GÓI XÉT NGHIỆM TỔNG QUÁT CƠ BẢN

Bao gồm 45 chỉ số xét nghiệm Tư vấn và đọc kết quả miễn phí Tư vấn dinh dưỡng, lối...
545.000 ₫ 495.000 ₫
-19%

GÓI XÉT NGHIỆM TỔNG QUÁT NÂNG CAO

Bao gồm 54 chỉ số nghiệm Tư vấn và đọc kết quả miễn phí Tư vấn dinh dưỡng và lối...
1.595.000 ₫ 1.285.000 ₫
-24%

GÓI XÉT NGHIỆM TỔNG QUÁT VIP

Bao gồm 60-61 chỉ số Tư vấn và đọc kết quả miễn phí Tư vấn chế độ dinh dưỡng và...
7.595.000 ₫ 5.785.000 ₫
-20%

GÓI XÉT NGHIỆM TỔNG QUÁT BẢO VỆ NGƯỜI CAO TUỔI (TRÊN 50 TUỔI)

Bao gồm 56 chỉ số xét nghiệm Tư vấn và đọc kết quả miễn phí Tư vấn dinh dưỡng và...
1.345.000 ₫ 1.080.000 ₫