MỠ MÁU- TIM MẠCH

Triglycerides

Là xét nghiệm được sử dụng để đánh giá theo dõi các bệnh về rối loạn lipid máu.
0 ₫ 40.000 ₫

LDL _ Cholesterol

LDL cholesterol là thành phần “xấu” của cholesterol, khi LDL-cholesterol tăng nhiều trong máu dẫn đến lắng đọng ở thành...
0 ₫ 45.000 ₫

HDL _ Cholesterol

HDL-Cholesterol làm giảm tích tụ cholesterol trong máu và trong các mô. Đây là lý do nó được gọi là...
0 ₫ 45.000 ₫

Cholesterol

Là xét nghiệm được sử dụng để đánh giá theo dõi các bệnh về rối loạn lipid máu.
0 ₫ 35.000 ₫