Danh mục dịch vụ

Zinc (Kẽm)

Là xét nghiệm được sử dụng để đánh giá nồng độ của Zinc (kẽm) trong cơ thể.
0 ₫ 185.000 ₫

Mg

Là xét nghiệm được sử dụng để đánh giá nồng độ Mg trong cơ thể, giúp theo dõi cũng như...
0 ₫ 70.000 ₫

Điện di Haemoglobin

Là xét nghiệm được sử dụng để tìm xem trong máu có sự hiện diện của những Haemoglobin bất thường...
0 ₫ 380.000 ₫

Folate

Là xét nghiệm được sử dụng để đánh giá theo dõi trong các bệnh lí về thiếu máu, dinh dưỡng.
0 ₫ 180.000 ₫

Transferin

Là xét nghiệm được sử dụng để đánh giá khả năng vận chuyển sắt đi khắp các cơ quan của...
0 ₫ 80.000 ₫

Ferritine

Là xét nghiệm được sử dụng để đánh giá tổng lượng sắt dự trữ trong cơ thể.
0 ₫ 120.000 ₫

Fe ( Sắt huyết thanh )

Là xét nghiệm được sử dụng để đo hàm lượng sắt có trong huyết thanh của cơ thể.
0 ₫ 60.000 ₫

Ion đồ ( Na, K, Ca, Cl )

Là xét nghiệm được dùng để đo nồng độ các chất điện giải trong cơ thể. Trị số bình thường:...
0 ₫ 160.000 ₫

Creatinine

Là xét nghiệm được sử dụng để đánh giá chức năng cũng như theo dõi những tổn thương ở thận.
0 ₫ 35.000 ₫

Urea

Là xét nghiệm để đánh giá khả năng chuyển hóa của gan từ NH3 thành Ure và độ lọc của...
0 ₫ 35.000 ₫

Fibrotes - Đánh giá mức độ xơ gan

FibroTest gồm có 5 chỉ số sinh hóa: Alpha2-macroglobulin (g/l), Haptoglobin (g/l), Apolipoprotein A1 (g/l), GGT (gamma glutamyl transpeptidase) (IU/l),...
0 ₫ 1.535.000 ₫

Điện di Protein

Là xét nghiệm được sử dụng để xác định sự hiện diện của các protein bât thường,hay sự vắng mặt...
0 ₫ 265.000 ₫